DARMOWA WYSYŁKA W CAŁEJ POLSCE OD 299 PLN!!!

N O W A  K O L E K C J A

 

 

Wersje językowe
REGULAMIN NEWSLETTER

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

§ 1. 

Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, dotyczy zasad świadczenia usługi polegającej na dostarczaniu treści za pośrednictwem poczty elektronicznej (zwanej dalej „Usługą Newsletter”) przez Operatora. 

Operatorem są: Zuzanna Krasnodębska i Dagmara Sierańska prowadzące działalność  w formie spółki cywilnej pod nazwą Wishbone s.c. Dagmara Sierańska Zuzanna Krasnodębska z siedzibą w Warszawie (03-448), ul. Targowa 76 lok. 17, NIP: 1132922607, REGON: 365819970.

Do korzystania z usługi Newsletter niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), a także standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 2. 

Przedmiotem umowy o świadczenie usługi Newsletter jest przesyłanie przez Operatora na żądanie Klienta na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji) sklepu internetowego dostępnego w domenie Wishbone.pl prowadzonego przez Operatora.

  Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi następuje poprzez udostępnienie przez Klienta swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) w podanym na stronie www.wishbone.pl formularzu rejestracyjnym Newsletter w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w ust. 1. 

Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter. 

§ 3.

 Świadczenie Usługi Newsletter jest bezpłatne

 Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej www.wishbone.pl w formularzu rejestracyjnym Newsletter poda swój adres e-mail, a następnie kliknięcie przycisk „sign up”. 

Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Operatora Usługi oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.

§ 4. 

 Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Newsletter następuje poprzez wysłanie odrębnej wiadomości email na adres bok@wishbone.pl. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Newsletter nastąpi w ciągi 14 dni od wysłanej prośby. W tytule wiadomości prosimy wpisać: WYPOWIEDZENIE UMOWY – NEWSLETTER.

Operator decyduje o częstotliwości wysyłanych zgodnie z §2 informacji.

Operator może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter w każdym czasie po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.

 Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.

§ 5.

  Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres e-mail  bok@wishbone.pl lub pocztą bezpośrednio na adres Operatora.

 W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji, opis nieprawidłowości w świadczeniu usługi Newsletter  oraz wskazać ewentualne oczekiwania, co do rozstrzygnięcia reklamacji.

 Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przesyłając jej rozstrzygnięcie zgodnie z życzeniem Klienta na adres e-mail lub adres do doręczeń wskazany w reklamacji.

§ 6

1.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.06.2020

2.     Regulamin może ulec zmianie.

3.     Zmiany Regulaminu zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od zamieszczenia informacji o planowanych zmianach na stronie Operatora oraz poinformowania klientów za pośrednictwem wskazanych przez nich adresów e-mail o ich planowanym wprowadzeniu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl